HINDI MAARING PAGSAMAHIN

by: Ameer Hussien

Posted @ Ang mga Estranghero

Dahil dalawang kampo lang ang naglalaban sa kasalukuyan, ang kampo ng mga Kuffar (Ubama at ang kaalyado nitong mga bansa) at ang kampo ng kumakalaban sa kanila, na walang iba kundi ang IS.

Sinabi ng ALLAH تعالى;

“Ang mga sumasampalataya ay nakikipaglaban tungo sa Kapakanan ng ALLAH, at sila na mga hindi sumasampalataya ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ng Taghut (Satanas, diyus-diyosan, at ibp.).”
[Q. 4:76]

At ang Propeta (صلى الله عليه وسلم) ay nagpahayag hinggil sa dalawang espada, ang Espada ng ALLAH at ang espada ng kaaway.

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ” لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ سَيْفَيْنِ سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا ” .

Isinalaysay ni Awf bin Malik; Ang Propeta (صلى الله عليه وسلم) ay nagsabi;
“Hindi iipunin ng ALLAH ang dalawang espada sa pamayanang ito; Ito ay ang kanyang espada at ang espada ng kaaway.”

[Sunan Abu Dawud, 4301 – Aklat 39, Hadith 11]

Isang malinaw na halimbawa, walang tumatayo upang lumaban sa mga Kuffar na taga-kanluran maliban sa sinisiraan nilang IS, sila ay nagbuwis ng buhay alang-alang sa ALLAH تعالى, upang mangingibabaw ang Kanyang Relihiyon.

Sa kabila nito, ang ibang mga bansang Muslim ay nakikipagkasintahan sa pangulo ng mga Kuffar (Ubama), at yan ay maliwanag, sila ay kaalyado ng mga nakikipaglaban tungo sa Taghut na nabanggit sa Talata sa itaas, sila ay nasa panig ng mga kaaway ng ALLAH.

At ang dalawang espadang nabanggit, ang Espada ng ALLAH at ang espada ng kaaway ay hawak ngayon ng dalawang kampo, at walang alinlangang hawak ng mga Kuffar at ng kanyang mga kaalyado ang espada nila, at walang humawak sa Espada ng ALLAH maliban sa mga IS na ating nasasaksihan ngayon.

Kapatid, pag-aralan ang nakasulat sa Aklat ng ALLAH at Hadith ng Propeta (صلى الله عليه وسلم) upang makilala ang kalaban.

Kung hindi, ay patuloy mong susuportahan ang kaaway ng Islam nang di mo nalalaman.

12279125_998363600235006_4851336880257503584_n

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s