Ang Pagsamba kay Hesus (as) noong siya’y sanggol pa lamang. [Ang tugon kay manghuhulang Arman De Castro]

Ayon sa hula ni:

Arman G. De Castro:

SANGGOL PA LANG SI JESUS SINASAMBA NA YAN!! SANGGOL PA LAMANG SI YESHUA/HESUS SINASAMBA NA.

MATEO 2:11 Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria Lumapit sila at NAGPATIRAPA AT “SINAMBA” ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira.

SANGGOL PA LANG SI JESUS SINASAMBA NA NILA HARING HERODES YAN…
SI HERODES

MATEO 2:7-8 Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. 8 Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, “Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay-alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon (((((((at sumamba rin sa kanya.” ))))))

ANG MGA PANTAS SASAMBA
MATEO2:2 Nagtanungtanong sila, “Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judio? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya’t naparito kami upang ((((((siya’y sambahin.” )))))

basa

http://armandecastro.wordpress.com/2010/12/23/sinamba-nila-si-hesus-bakit-hindi-tumanggi/

<<<ANG PAGTUGON SA MALING HULA NI ARMAN>>>

Nhordz G Diamal Ay dimo nauunawaan yan,, Arman G. De Castro ahehehe

Anyway that is another tpic,, pero gnun pa man sasagutin pa rin kta,,

KAYA NILA SINAMBA SI HESUS KASI KAUGALIAN NA SA HUDIO NA SUMAMBA SA HARI O MAGpATIRAPA NOT BECAUSE GOD SI HESUS KUNDI DHIL SA PANGITAIN NA BITUIN;na sya ay magiging hari,, RESPETO PO ANG GINAWA NILANG PAGPAPATIRAPA

MATEO 2:2
Saan naroon ang ipinanganak na

>>>hari ng mga Judio?<<

sapagka’t aming nakita ang kaniyang bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya’y sambahin.

ISA PO YANG KAUGALIAN NG MGA HUDIO NA PAGTIRAPAAN ANG ISANG HARI,,

infact ginawa din ni david yn kay saul,,

1 sam 24:8

And David also rose up after him: and going out of the cave cried after Saul, saying: My lord the king. And Saul looked behind him: and David bowing himself.

down to the ground, worshipped,

Sa kabila na maraming ebidensya na si hesus MAY SINASAMBA: ay ang mga kristyano ay walang tigil sa paghahalungkat ng biblia para lng maging Dios si hesus,, Trying hard maxado,, mapride, may maliwanag na ngang talata na may sinasamba si hesus abay gagawa pa rin ng paraan para maging dios si hesus,,

Halimbawa sabi ni hesus:

John 4:22

22 Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman: sinasamba namin ang nalalaman namin

DITO PO AY NAPAKALINAW NA MAY SINASAMBA SI HESUS AT UN ANG DIOS NA TUNAY,, ngaun para maging Dios din si hesus abay hahanap sila ng talata para maging dios din si hesus:

Halimbawa:

Mateo 28:9

29 At narito, sila’y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, Mangagalak kayo. At sila’y nagsilapit at niyakap ang kaniyang mga paa, at siya’y sinamba.

DITO, SINAMBA SI HESUS KAYA ANG NASA ISIP NILA DIOS SI HESUS,, pero malinaw da taas na si hesus may sinasamba,, at ang basehan nilang si hesus sinamba kaya Dios na rin ay napakahina, , SANHI LNG ETO NG PAGIGING TRYING HARD,,
Kasi pagka yan ang basehan nila,, abay pati si propeta daniel Dios na rin,,

Daniel 2:46

Nang magkagayo’y ang haring Nabucodonosor ay nagpatirapa, at sumamba kay Daniel, at nagutos na sila’y maghandog ng alay at ng may masarap na amoy sa kaniya

SEE,, si daniel sinamba,,

DIOS DIN BA SYA?? Kaya ang pagiging dios ni hesus ay wag ipilit kasi pati sa dreams hindi yan mangyayari,,^_^

CONCLUSION:

Ang kaugalian ng mga Hudyo na ginawa kay Hesus (as) noon ay walang ibig sabihin na espesyal o pagka-diyos ni hesus (as) pagkat ito ay ginawa rin sa ibang tao bilang isang kaugalian.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s