Ang Propesiya sa DEUTERONOMY 18, natupad ni PROPETA MUHAMMAD(SAWS).

by Al Daud Ibn Amaan on Monday, January 3, 2011 at 4:37pm

Sa Ngalan ng Diyos ang Mahabagin ang Maawain, ang Diyos na Taga-paglikha, ang Diyos na siyang Sandigan ng kanyang mga nilikha, siya si Allah (swt). Nawa ay Kapayapaan ng Diyos ay sumainyong lahat.

Nais kong ibahagi sa inyo ang Propesiya na nakasulat sa Bibliya chapter ng Deuteronomy 18, na sa aking Pagsusuri ay nagkaroon ng Kaganapan lamang kay Propeta Muhammad(saws) at sa kanyang mga tagasunod at sa kasalukuyang panahon ay tinutupad ng mga Muslims:

Deuteronomy 18:1– The priests the Levites, and all the tribe of Levi, shall have no part nor inheritance with Israel: they shall eat the offerings of the LORD made by fire, and his inheritance.

Deuteronomy 18:2 —Therefore shall they have no inheritance among their brethren: the LORD is their inheritance, as he hath said unto them.

“Ayon sa nakasulat, Inalis ng DIYOS ang MANA ni Propeta MOSES(as) sa TRIBU NG ISRAELITAS [or HUDYO (JEWS)] na kung saan ang kanyang AMA na si LEVY ay mula sa 12 TRIBU NG ISRAELITAS. Ito ay ang mga Anak ni Propeta JACOB na ANAK ni PROPETA ISAAC(as) na nakababatang Kapatid naman ni PROPETA ISHMAEL(as).”

Deuteronomy 18:5 — For the LORD thy God hath chosen him OUT OF ALL THY TRIBES, to stand to minister in the name of the LORD, him and his sons forever.

“NAKASULAT SA PROPESIYA, ang DIYOS ay PIPILI NG PROPETA mula sa LABAS ng TRIBU NG MGA ISHMAELITAS, na tatayo bilang ministro sa PANGALAN NG DIYOS, at sa mga anak ng Diyos MAGPAKAILANMAN.

IBIG SABIHIN ANG PROPETA AY HINDI SIYA ISRAELITA (OR HINDI SIYA HUDYO)? HINDI PO BA ANG PROPETA NA ITO AY SI PROPETA MUHAMMAD(saws)? NA NAGMULA SA LAHI NI PROPETA ISHMAEL, NA ISANG ISHMAELITAS (or GENTILES OR MUSLIM)? PANGASIWAAN NITO ANG PAGIGING MINISTRO SA PANGALAN NG DIYOS, SA MGA ANAK NG DIYOS AT ITO AY MAGPAKAILANMAN.

SINO BA ANG PROPETA NA LABAS (or OUT OF ALL THY TRIBES) SA TRIBU NI PROPETA MOSES ANG 12 TRIBU NG ISRAELITAS? ITO AY SI PROPETA MUHAMMAD (SAWS) NA MULA SA LAHI NI PROPETA ISHAMAEL(AS).

MALIBAN DITO SI PROPETA MUHAMMAD(SAWS) AY MAY NAIPAKILALA NA PANGALAN NG DIYOS, AT ITO AY SI ALLAH(SWT).”

Deuteronomy 18:6 — And if a Levite come from any of thy gates out of all Israel, where he sojourned, and come with all the desire of his mind unto the place which the LORD shall choose;

Deuteronomy 18:7 —- Then he shall minister in the name of the LORD his God, as all his brethren the Levites do, which stand there before the LORD.

“Si PROPETA MUHAMMMAD(saws) AY MAY NAIPAKILALANG PANGALAN NG DIYOS, ITO AY ANG WALANG KAPANTAY NA PANGALANG ALLAH(SWT). AT IPINAKIKILALA RIN NIYA ANG MAY 99 NA MGA PINAKAMAGANDA AT WALANG KAPANTAY NA MGA KATANGIAN NG DIYOS, ANG DIYOS NA SANDIGAN NG KANYANG MGA NILALANG.”

Deuteronomy 18:15 — The LORD thy God will raise up unto thee a Prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me; unto him ye shall hearken;

“Dito, ang PROPESIYA ay nagsasaad ang ITATAAS NG DIYOS na PROPETA, bagamat ito ay LABAS sa KANILANG TRIBU subalit ito ay kanilang KAMAG-ANAK (i.e.Thy brethren).

SINO BAGA ANG PROPETA NA LABAS SA TRIBU NG ISRAEL(HUDYO) NA KANILANG KAMAG-ANAK? HINDI BA ANG MGA ISHMAELITAS? NA KUNG SAAN SI PROPETA MUHAMMAD(SAWS) NAGMULA SA LAHI NI PROPETA ISHMAEL?”

Deuteronomy 18:17 — And the LORD said unto me, They have well spoken that which they have spoken.

Deuteronomy 18:18 — I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him.

“DITO, ITATAAS NG DIYOS ang ISANG PROPETA na katulad ni MOSES(as). Si Moses ay isang batang pina-anod sa Ilog na dinampot at INAMPON ng Asawa NI PARAON. At tulad din ni propeta MUHAMMAD(saws) na 6 yrs old pa lamang ay wala na itong Ama at INA, siya ay INAMPON ng kanyang LOLO at TIYUHIN. MARAMI PANG IBA NA Parehas sila kung ito ay ang estorya ng kanilang buhay.

HETO ANG KATUPARAN NG PROPESIYAS…ILALAGAY NG DIYOS ANG KANYANG PANGALAN, SA BIBIG NG PROPETA. AT ITO AY NAGKAROON NG KATUPARAN ANG NASA BIBIG NG PROPETA MUHAMMAD(SAWS) AY ANG PANGALANG ALLAH(swt). NASA BIBIG NG MGA MUSLIMS ANG PANGALAN NI ALLAH(SWT) SA BAWAT SANDALI NG KANILANG BUHAY, NA SIYANG ITINURO NG PROPETA MUHAMMAD(SAWS) AT ITO AY ANG MGA KATAGANG PAGSAMBA AT PAPURI KAY ALLAH(SWT):

1. BISMILLAH

2. ALLAHU AKBAR

3. ALHAMDU LILLAH

4. SUBHANALLAH

5. ASTAGFIRULLAH

6. MASHAALLAH

7. LA ILAHA ILLALLAH

Deuteronomy 18:19 — And it shall come to pass, that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him.

“HETO ANG KATUPARAN, ANG PANGALAN NG DIYOS AY IPINAKILALA AT ITINURO NI PROPETA MUHAMMAD(SAWS) SA KANYANG MGA TAGA-SUNOD. NA BIBIGKASIN ANG PANGALANG ALLAH(SWT) AT REQUIRED ITO SA BAWAT MUSLIM, NASA BIBIG AT LABI ITO NG MGA MUSLIM SA LAHAT NG ORAS AT ITO AY ANG MGA KATAGANG:

1. BISMILLAH – Sa Ngalan ni ALLAH.

2. ALLAHU AKBAR – Dakila si ALLAH.

3. ALHAMDU LILLAH – SALAMAT kay ALLAH.

4. SUBHANALLAH – KAPURI-PURI si ALLAH.

5. ASTAGFIRULLAH – PATAWARIN MO OH ALLAH.

6. MASHAALLAH – KAAYA-AYA OH ALLAH.

7. LA ILAHA ILLALLAH – WALANG IBANG DIYOS MALIBAN KAY ALLAH.

ANG MGA KATAGANG NASA ITAAS MGA KAIBIGAN, AY TUNAY NA NI REQUIRE ITO NG PROPETA MUHAMMAD(SAWS) SA KANYANG MGA ARAL NA BIBIGKASIN NG MGA MUSLIMS…AT ITO AY NASA LABI NG BAWAT MUSLIMS, UPANG PURIHIN, PASALAMATAN AT DAKILAIN ANG DAKILANG TAGA-PAGLIKHA NA NAG-IISA LAMANG SA SANLIBUTANG ITO.

Deuteronomy 18:21 — And if thou say in thine heart, How shall we know the word which the LORD hath not spoken?

Deuteronomy 18:22 — When a prophet speaketh in the name of the LORD, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the LORD hath not spoken, but the prophet hath spoken it presumptuously: thou shalt not be afraid of him.

“PAPAANO NATIN MALALAMAN KUNG TOTOONG PROPETA SI MUHAMMAD(SAWS)? ITO AY ANG KANYANG MGA SINALITA NA NAKASULAT SA QURAN AY NAGAGANAP.

ANG MGA NAKASULAT SA BANAL NA QURAN 1400 YRS AGO AY NATUKLASAN NG SCIENCE, MEDISINA AT MGA DALUBHASA SA KASALUKUYAN LAMANG PANAHON AY NAGKATOTOO. MAAARI NATIN ITONG BUKSAN ANG MGA SINALITA NI PROPETA MUHAMMAD(SAWS) AT ANG MGA KATUPARAN NG PROPESIYA, SA LINK SA IBABA. ATING MATATAGPUAN AT MAKIKITA ANG MGA SINALITA NI PROPETA MUHAMMAD(SAWS) NOON AT NAGAGANAP SA KASALUKUYANG PANAHON.”

http://www.evidencesofcreation.com/miracles_01_11.htm

PWEDE RIN NATING BUKSAN ITONG LINK SA IBABA, MGA PROPESIYA NI PROPETA MUHAMMAD(SAWS) NA TOTOO AT APROBADO NG SCIENCE AT MEDISINA, BILANG AKING PATUNAY NA ANG MGA SINALITA NGA NI PROPETA MUHAMMAD(SAWS) AY NAGMULA SA DIYOS ANG DAKILANG TAGAPALIKHA NA SI ALLAH(SWT), DAHIL ITO AY NAGKATOTOO.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=201770643213&set=at.201765018213.131376.621178213.1209943980&pid=3226319&id=621178213

Tunghayan ang talakayan o makipag-talakayan tungkol sa usaping ito sa Facebook.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s